Austerdalen Bygg As har solid erfaring med renovering av hus og leiligheter, og tar gjerne på seg totaloppussing av din bolig – hele eller deler av deres bolig! Anders sørger for å få gjort mest mulig innenfor ditt oppussingsbudsjett, enten du har et lite eller stort budsjett. Velger du å engasjere Austerdalen Bygg As kan du føle deg trygg på at arbeidet blir gjennomført til avtalt tid og pris. Anders organiserer hele prosjektet fra start til ferdigstillelse.

Pusse opp hele boligen? Vi bistår deg i å pusse opp hele eller deler av din bolig !Er du den som ser mulighetene i et gammelt hus ? Eller har du alltid drømt om å restaurere/modernisere et gammelt hus?. Da hjelper vi i 

Austerdalen Bygg As deg på veien!

Sondre hjelper deg å planlegge og gjennomføre prosessen med restaurering av hus på en trygg og enkel måte, og vet hva som er lønnsomt å investere og det som ikke trengs!

Å restaurere en bygning vil si å helt eller delvis tilbakeføre den til en tidligere tilstand. Mange hus er gjennom årene blitt modernisert og tilført detaljer som ikke står i stil med byggeperioden. Om drømmen er originale trekk og autentisk stil, vil restaurering være et godt alternativ.Et problem mange sliter med er sopp og råteskader, enten det er i bunnsvill, vegger, etasjeskiller eller tak. vi fjerner skadede elementer og bygger det opp igjen på en trygg og tilfredsstillende måte, også bærende konstruksjoner.