Fantastisk lærevillige gutter å ha på Be opplæring

Kjell Inge Johanson

17, March 2016

Anette Skjekkeland Løvold

5 December 2015

Kine Dugan

22 January 2017

Lise Myrland Jerstad

5 December 2015

Malin Røyseland

25 October 2016

Marita Eriksen

5 December 2015

Else Frøytland

10 January 2016

Alf Jakob Røyseland

8 February 2017